Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam

Cập nhập tin tức Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam

Thử nghiệm thu phí tự động trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phối hợp với nhà thầu liên danh FSV&Viettel nghiên cứu triển khai lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng sử dụng công nghệ RFID (ETC).

VEC-“ông trùm” đường cao tốc Việt Nam lớn cỡ nào?

 Trong Tổng số khoảng trên 1.050km đường cao tốc mà Việt Nam đã và đang triển khai thi công thì VEC chiếm khoảng 70% từ 6 dự án lớn mà đơn vị này làm chủ đầu tư.