Tổng công ty Đường sắt VN

Cập nhập tin tức Tổng công ty Đường sắt VN

Lo ngại khu vực núi lở vùi lấp tàu ở Yên Bái có bom

Tại khu vực đất lở vùi lấp tàu ở Yên Bái, theo khuyến cáo của cơ quan quân sự có thể còn bom sót lại từ thời chiến tranh.

Vụ mua tàu cũ TQ: Nội bộ nhùng nhằng đổ lỗi

Nếu Tổng công ty Đường sắt VN có chủ trương đầu tư toa xe cũ của Trung Quốc thì sẽ kiểm điểm trách nhiệm cá nhân.