Tổng công ty lương thực miền Nam

Cập nhập tin tức Tổng công ty lương thực miền Nam

Cố ý làm trái chỉ đạo của Thủ tướng, 6.000m2 'đất vàng' vào tay tư nhân

Thanh tra Chính phủ cho biết trong quá trình hợp tác với nhà đầu tư tư nhân chuyển đổi đất công thành đất tư, Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2) đã bốn lần cố ý làm trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Buôn gạo lỗ ngàn tỷ: Ông lớn Vinafood 2 thành 'cục nợ'

Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2) đang lỗ lũy kế gần 1.000 tỷ đồng, và hàng trăm tỷ đồng nợ khó đòi. Dù thế, lãnh đạo Vinafood 2 vẫn có thể hưởng thu nhập đến 545 triệu đồng/năm.

Âm thầm chi hoa hồng môi giới trăm tỷ

Chi phí hoa hồng môi giới năm 2013 của công ty mẹ (Tổng công ty lương thực miền Nam) lên đến hơn 100 tỷ đồng nhưng chưa đảm bảo công khai và thông qua Hội đồng thành viên như quy định.