Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Cập nhập tin tức Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 2022

Sáng 10/01/2022, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã tiến hành tổ chức “Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022” nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời triển khai nhiệm vụ để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022.