Ông Lưu Vũ Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty VTC. Ảnh VTC cung cấp

Tại Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC vào ngày 12/7/2019, Tổng công ty VTC đề xuất Bộ TT&TT sớm kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả bàn giao tài sản từ Bộ TT&TT, Tổng công ty VTC sang VOV, Đài VTC. Chỉ đạo VOV, Đài VTC tiếp nhận và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến tài sản đã nhận và thực hiện trả nợ cho Tổng công ty VTC.  Đề nghị Bộ TT&TT có chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thiện các hồ sơ liên quan trong việc thanh toán các dự án liên quan đến Tổng công ty VTC. . Bên cạnh đề xuất giải quyết dứt điểm việc chia tách Đài VTC, VTC cũng đề xuất làm các thủ tục chuyển quyền đại diện vốn về SCIC, tiếp tục thực hiện các bước để cổ phần hóa.

Ông Lưu Vũ Hải, Chủ tịch VTC đề nghị Bộ TT&TT tạo điều kiện về cơ chế tiền lương để Tổng công ty VTC có giải pháp tuyển mới và giữ chân nhân sự tốt cũng như phấn đấu thu nhập của người lao động năm 2019 bằng năm 2018. 

Lễ ký bàn giao Đài VTC về VOV đã được thực hiện từ ngày 1/7/2015, nhưng đến nay sau 4 năm việc bàn giao tài sản – tài chính vẫn chưa được giải quyết dứt điểm dẫn đến khó khăn cho cả hai đơn vị là Tổng công ty VTC và Đài VTC.

Theo ông Đàm Mỹ Nghiệp, Tổng giám đốc VTC, việc chưa được phê duyệt cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền đã dẫn đến các chỉ tiêu tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổng công ty VTC không thể thực hiện và có diễn biến không tốt. Nguồn lực giảm sút, qui mô nhỏ lại, tài chính thu hẹp, dòng tiền hạn chế đã dẫn đến Tổng công ty VTC gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường hướng phát triển. Sự biến động của thị trường kinh doanh ngày càng khó lường, rủi ro tăng lên, trong khi đó VTC lại không có vốn chủ sở hữu, dẫn đến Tổng công ty VTC phải tiến hành cắt giảm nhiều loại chi phí trong đó có chi phí đầu tư, chi phí nhân sự...

Việc chậm giải quyết dứt điểm tài sản - tài chính với Đài VTC là một nguyên nhân làm chậm quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo kế hoạch của Chính phủ. Mà nguyên nhân chính là Đài VTC chưa có phương án trả nợ, nhiều tồn tại chưa được giải quyết, các chỉ tiêu tài chính ngày một xấu dẫn đến khó khăn trong việc xác định giá trị doanh nghiệp, một công đoạn quan trọng để cổ phần hóa. Bên cạnh đó, việc chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước của Tổng công ty VTC từ Bộ TT&TT sang Tổng công ty SCIC chậm so với dự kiến.

Sau khi tách khỏi Tổng công ty VTC, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC gặp khó khăn về tài chính, nhất là trong giai đoạn từ năm 2018 tới nay. Từ đầu năm 2019 tình trạng nợ lương, chậm lương của Đài đã được nhiều nhân viên chia sẻ. Vào ngày 1/7/2019 vừa qua, Giám đốc Đài VTC đã gửi một bức tâm thư tới toàn bộ nhân viên của Đài. Theo nội dung bức thư này, đến hết quý I/2019 Đài đã mất cân đối thu chi trầm trọng, kinh phí chi cho sản xuất bị thu hẹp, Đài vẫn chưa trả được tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động, chưa nộp thuế cho nhà nước, tiền điện, nước, tiền ăn trưa và đặc biệt là 3 tháng tiền lương của người lao động.

Tuy nhiên, Giám đốc Đài VTC đã hứa, không lâu nữa căng thẳng về tài chính cho hoạt động sản xuất và tiền lương của người lao động sẽ được giải quyết, các khoản nợ phát sinh trong những năm gần đây cũng sẽ được thanh toán.

Không chỉ nợ lương nhiều dự án của VTC đã phải tạm dừng cung cấp cũng do khó khăn về tài chính.