TỔNG CỤC CẢNH SÁT

Cập nhập tin tức TỔNG CỤC CẢNH SÁT

Đề xuất trình Chính phủ ban hành quyết định về chế độ phụ cấp cho giám định viên

Sáng nay, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai đề án tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (đề án 250).

Trung tướng Trần Văn Vệ được giao quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát

Thủ tướng giao quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đối với Trung tướng Trần Văn Vệ - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Tổng cục Cảnh sát có Phó tổng cục trưởng mới

Bộ Công an thông báo quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Duy Ngọc giữ chức vụ Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.