tổng đài ảo tích hợp CRM

Cập nhập tin tức tổng đài ảo tích hợp CRM

Sale CSKH và chốt đơn tại nhà bằng tổng đài ảo tích hợp CRM, kinh doanh không gián đoạn mùa giãn cách

Dần dần, làm việc từ xa sẽ định hình một văn hóa làm việc mới song hành cùng môi trường truyền thống.