tổng thống Mỹ thứ 45

Cập nhập tin tức tổng thống Mỹ thứ 45

Trump chính thức được chọn làm Tổng thống Mỹ

Donald Trump đã nhận được hơn mức 270 phiếu cần thiết trong cuộc bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn, chính thức được chọn làm Tổng thống Mỹ thứ 45.