tổng tuyển cử đầu tiên

Cập nhập tin tức tổng tuyển cử đầu tiên

Trả lời chất vấn uyên bác của dàn bộ trưởng đầu tiên

Câu chuyện thú vị về phiên chất vấn đầu tiên của QH khóa đầu tiên được nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ dịp kỷ niệm ngày tổng tuyển đầu tiên của đất nước (6/1/1946).

‘Những người muốn lo việc nước đều có quyền ra ứng cử’

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử...”.