Top 10 Nơi làm việc tuyệt vời nhất tại Việt Nam

Cập nhập tin tức Top 10 Nơi làm việc tuyệt vời nhất tại Việt Nam

Ericsson Việt Nam được vinh danh Top 10 Nơi làm việc tuyệt vời nhất tại Việt Nam năm 2022

Ericsson vừa được vinh danh một trong 10 Nơi làm việc tuyệt vời nhất (Top 10 Best Workplaces) tại Việt Nam trong năm 2022 do tổ chức toàn cầu về văn hóa nơi làm việc Great Place to Work Institute đánh giá.