Tornado

Cập nhập tin tức Tornado

Chiến đấu cơ Anh ồ ạt xuất kích vào Syria

Quốc hội Anh đã thông qua kế hoạch mở rộng hoạt động quân sự tại Syria với 223 phiếu thuận và 174 phiếu chống.