Báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đại diện UBND TP Bà Rịa cho biết, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, TP Bà Rịa đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp, chính sách, trong đó lồng ghép hiệu quả các chương trình giảm nghèo gắn với công tác đào tạo nghề.

anh man hinh 2023 12 12 luc 103405.png
Nhiều cơ hội tiếp cận dịch vụ xã hội, phát triển sản xuất, tạo thu nhập cho người dân.

Đặc biệt, thành phố ưu tiên đào tạo nghề cho lao động nông thôn, qua đó tạo việc làm tăng thêm cho hàng trăm lao động. Các hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố đã phối hợp triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ hộ nghèo. Nhờ đó, người nghèo có nhiều cơ hội tiếp cận dịch vụ xã hội, phát triển sản xuất, tạo thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Với sự linh hoạt trong việc huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình hỗ trợ, TP Bà Rịa đã khơi dậy ý chí, nghị lực vươn lên thoát nghèo của người dân. 

Từ đầu năm 2023 đến nay, TP Bà Rịa đã cấp gần 2.000 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trong vòng 3 năm với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Qua đó, bảo đảm 100% người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, giúp cho người nghèo giảm bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh; 42 hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà.

Đến nay, tổng số hộ nghèo theo chuẩn tỉnh của TP Bà Rịa là 559/30.116 hộ, chiếm tỷ lệ 1,86%, không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia.

Theo thống kê của UBND TP Bà Rịa, từ đầu năm 2023 đến nay, có 20 hộ nghèo, cận nghèo và thoát nghèo được hỗ trợ vay 965 triệu đồng phát triển kinh tế. Tổng số dư nợ hộ nghèo, cận nghèo và thoát nghèo đến tháng 8/2023 khoảng 400 hộ với số tiền hơn 15,8 tỷ đồng.

Thời gian qua, thành phố Bà Rịa đã nỗ lực tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lao động; hạn chế tốc độ gia tăng khoảng cách chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa thành thị và nông thôn. Vì vậy, chất lượng cuộc sống người dân từng bước được nâng lên, đời sống của hộ nghèo được cải thiện. 

Khánh Vy