Sáng 2/6, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai các đề án khoa học thuộc đề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận hoặc TP trực thuộc TP.HCM.

Tại hội nghị, UBND TP.HCM triển khai 5 đề án khoa học xây dựng các huyện thành quận hoặc TP thuộc TP.HCM giai đoạn 2021-2030.

Cụ thể, định hướng huyện Cần Giờ phát triển thành TP trực thuộc TP.HCM, phát triển TP xanh, du lịch sinh thái thân thiện môi trường, trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao, có đủ sức cạnh tranh và thu hút khách du lịch với các trung tâm du lịch khác tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á…

Huyện Cần Giờ với đặc điểm có rừng ngập mặn và là huyện biển duy nhất của TP.HCM nên sẽ định hướng lên thành phố nghỉ dưỡng

Huyện Củ Chi được đề xuất phát triển thành TP trực thuộc TP.HCM theo hướng đô thị sinh thái thông minh, phát triển các khu du lịch sinh thái ven sông; xây dựng, phát triển các trung tâm khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị...

Huyện Hóc Môn phát triển thành TP thuộc TP.HCM giai đoạn 2021-2030. Huyện sẽ phát triển thương mại, dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp. Tận dụng tiềm năng đất đai và nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng đô thị; phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển ngành logistics…

Huyện Bình Chánh sẽ chuyển thành TP trực thuộc TP.HCM giai đoạn 2021-2025. Trong đó, huyện đề ra các chương trình đột phá gồm: chương trình đột phá đổi mới phát triển, đột phá hạ tầng, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản phẩm chủ lực…

Riêng huyện Nhà Bè định hướng phát triển thành quận đô thị vệ tinh. Tập trung xây dựng quy hoạch đô thị mang tính chiến lược, linh hoạt có tính đa địa phương, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và lành mạnh, giao thông thông suốt, tập trung xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số…

Theo các chuyên gia, nhu cầu chuyển đổi và nâng cấp các đơn vị hành chính từ huyện lên quận hoặc TP trực thuộc TP.HCM ngày càng trở nên cấp thiết. 

Việc chuyển huyện thành quận hoặc TP sẽ thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thu hút nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện thể chế và cơ cấu tổ chức tinh gọn.

Các chuyên gia cũng cho rằng, khi phát triển các huyện nói trên, cần bảo quản các vùng đệm xanh cho hoạt động sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo, việc chuyển 5 huyện thành quận hoặc TP đòi hỏi nguồn lực rất lớn, nên cần xác định mô hình, bước đi phù hợp, tránh làm đại trà, dàn trải.

Theo UBND TP, hiện nay, hoạt động quản lý nhà nước của 5 huyện này còn một số vấn đề cần điều chỉnh. Tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền nông thôn nên còn hạn chế về phân cấp, chưa quản lý và khai thác được các tiềm năng trong phát triển.

Qua đối chiếu các tiêu chuẩn khi chuyển huyện thành quận hoặc TP, huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè đã đạt phần lớn tiêu chí nhưng vẫn còn nhiều tiêu chí chưa đạt. Trong đó, huyện Bình Chánh là địa phương đạt nhiều tiêu chí nhất với 26/30 tiêu chí, huyện Cần Giờ là địa phương đạt thấp nhất chỉ có 19/30 tiêu chí.

Phong Thuận