UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN) và sản phẩm cơ khí - tự động hóa TP giai đoạn 2020 - 2030.

{keywords}
Ảnh minh họa

Theo đó, TP đặt ra mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025, xây dựng chiến lược phát triển ngành cơ khí - tự động hóa trên địa bàn TP phù hợp thực tế, đảm bảo tính khả thi của chiến lược. Xác định danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của ngành cơ khí - tự động hóa giai đoạn 2021 - 2025 để có giải pháp thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển đúng trọng tâm, trọng điểm.

Đồng thời, đầu tư nâng cấp một số trường hoặc trung tâm đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực bậc cao và nguồn nhân lực giỏi nghề cho ngành cơ khí - tự động hóa.

Giai đoạn 2021 - 2025, TP.HCM đầu tư nâng cấp một số trường hoặc trung tâm đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực bậc cao và nguồn nhân lực giỏi nghề cho ngành cơ khí - tự động hóa.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, TP tiếp tục triển khai và phát huy hiệu quả các đề án, dự án, chương trình thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025. Tiếp tục xây dựng Chương trình kích cầu đầu tư của TP giai đoạn 2025 - 2030 trong đó có ngành cơ khí - tự động hóa.

Hàng năm tổ chức các khóa đào tạo nguồn nhân lực bậc cao và nguồn nhân lực giỏi nghề cho ngành cơ khí - tự động hóa. Hàng năm tổ chức ít nhất 1 sự kiện xúc tiến thương mại cho ngành cơ khí - tự động hóa. Mở rộng liên kết sản xuất các sản phẩm máy móc thiết bị thuộc Chương trình "Made By Vietnam".

Để thực hiện mục tiêu trên, TP đề ra các nhiệm vụ và giải pháp như: Xác định sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm chủ lực của ngành cơ khí - tự động hóa cần tập trung phát triển. Phát triển nguồn nhân lực cho ngành cơ khí - tự động hóa; trong đó, phát triển nguồn nhân lực bậc cao cho ngành cơ khí - tự động hóa, phát triển nguồn nhân lực giỏi nghề cho ngành cơ khí - tự động hóa. Đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.

Thu Uyên