{keywords}
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu nhiều chủ tịch quận, huyện kiểm điểm trách nhiệm sai phạm trong tiếp công dân. Ảnh: Hồ Văn.

Theo đó, Giám đốc Sở TN-MT phải kiểm điểm rút kinh nghiệm khi chưa kịp thời triển khai công tác thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong thời gian từ 2015-2018.

Thiếu đôn đốc, nhắc nhở các phòng, ban chậm thực hiện kết luận tiếp công dân của Giám đốc; thông báo kết luận sau khi tiếp công dân chưa nêu rõ thời hạn trả lời cho công dân.

“Cần quán triệt các đơn vị của Sở chấp hành nghiêm, đúng thời hạn kết luận tiếp công dân của lãnh đạo sở làm căn cứ trả lời cho công dân”, Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong nêu rõ.

{keywords}
Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Toàn Thắng phải kiểm điểm rút kinh nghiệm trong trách nhiệm tiếp công dân. Ảnh: Hồ Văn.

Ngoài ra, chủ tịch UBND 7 quận, huyện khác cũng bị yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm khi có nhiều vi phạm trong công tác tiếp công dân.

Trong đó, chủ tịch UBND quận 3, 11 và huyện Cần Giờ, Củ Chi đã đặt ra các thủ tục tiếp dân như: đăng ký lãnh đạo tiếp dân, hẹn lịch tiếp sai ngày… là chưa đúng khoản 5, điều 13 trong Luật Tiếp công dân năm 2014.

UBND quận 1 kiểm điểm rút kinh nghiệm khi chậm kiện toàn nhân sự tiếp công dân.

Chủ tịch UBND các quận 1, 3, 8, Phú Nhuận và huyện Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh phải kiểm điểm các cá nhân, tổ chức không tham mưu cho chủ tịch tiếp công dân định kỳ, đột xuất là trái với Nghị định của Chính phủ.

UBND huyện Củ Chi chưa thực hiện nghiêm việc thanh tra trách nhiệm tiếp công dân, thực hiện mang tính hình thức, chưa phát hiện đúng những sai phạm của các đơn vị trực thuộc.

UBND huyện Bình Chánh chưa nghiêm túc thực hiện các kết luận thanh tra về tiếp công dân của các xã.

UBND huyện Cần Giờ làm thất lạc hồ sơ, sổ sách và tài liệu phục vụ tiếp công dân.

UBND quận 11 không ban hành thông báo tiếp công dân theo quy định.

Ngoài ra, 7 đơn vị nói trên cũng vi phạm khi không có bảng nội quy tiếp công dân, bố trí sai địa điểm, không ghi chép đầy đủ hướng chỉ đạo xử lý, không theo dõi sát hướng xử lý sau khi tiếp công dân….

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị nói trên nghiêm túc khắc phục các sai phạm, thiếu sót. Đặc biệt, việc thực hiện tiếp công dân tốt hay không sẽ là chỉ số quan trọng trong đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của các quận, huyện.

'Chưa trận đánh nào mà chúng ta mất nhiều cán bộ, tướng lĩnh đến thế'

'Chưa trận đánh nào mà chúng ta mất nhiều cán bộ, tướng lĩnh đến thế'

Tôi tham gia kháng chiến, chưa chứng kiến trận đánh nào mà chúng ta mất nhiều cán bộ cao cấp, tướng lĩnh như thế - cử tri Nguyễn Tấn Đồng (Đà Nẵng) đặt vấn đề.  

Hồ Văn