Trong hai ngày 26, 27/8, một số tài xế GrabBike tụ tập tại văn phòng Grab ở Quận 10, Quận 7 (TP.HCM) để phản đối, cho rằng Grab tăng mức phí sử dụng ứng dụng. Tuy nhiên, trả lời ICTnews, đại diện Grab cho biết công ty chỉ đang triển khai thu hộ thuế đối với đối tác tài xế xe hai bánh. Grab nói “chuẩn bị chưa tốt về mặt truyền thông đến các đối tác”, dẫn đến việc tài xế phản đối.

Một số tài xế Grab tụ tập phản đối tại văn phòng Grab ở Quận 10 (TP.HCM) - Ảnh chụp từ clip

Cụ thể, theo phía Grab, các tài xế xe hai bánh đạt mức doanh thu đạt 100 triệu đồng/năm trở lên sẽ phải đóng thuế theo quy định. Grab chỉ thu hộ khoản thuế này theo đúng công văn hướng dẫn của cơ quan thuế. 

Nghĩa vụ đóng thuế của tài xế phải hoàn thành trước 31/12 hàng năm. Nếu đạt doanh thu 100 triệu đồng, tài xế phải đóng khoản tiền khoảng 4,5 triệu đồng (tương ứng 4,5% doanh thu). Khoản tiền này được Grab chia ra thu theo từng ngày, từ giai đoạn này đến hết năm.

Theo Grab, việc thu hộ thuế dạng này đã được tiến hành từ năm 2015 đến nay, thường diễn ra vào giai đoạn này. Trong các lần thu thuế trước, các tài xế chưa nắm rõ quy định cũng lên văn phòng hoặc gửi email thắc mắc.

Ngoài ra, có một số tài xế thu nhập chưa đến 100 triệu đồng/năm, tuy nhiên đã gần đạt mức này, Grab cũng tiến hành thu hộ thuế theo cách kể trên. Theo giải thích từ phía Grab, công ty dự đoán những tài xế này sẽ đạt được mốc 100 triệu đồng trong thời gian từ đây đến cuối năm 2019 nên tiến hành thu hộ thuế theo hướng dẫn của cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Về việc thu hộ thuế với tài xế sắp đạt mức 100 triệu đồng như nói trên, Grab cho biết sẽ hoàn trả lại số tiền đã thu vào tài khoản của tài xế. Đồng thời sẽ tiếp tục truyền thông, hướng dẫn đến đối tác tài xế các phương án thu thuế trên cơ sở đảm bảo tiếp thu ý kiến phản hồi của đối tác tài xế và phù hợp với các quy định của cơ quan thuế.

Grab cho biết việc kê khai, thu hộ và nộp hộ nghĩa vụ thuế đối với các đối tác tài xế hai bánh (GrabBike, GrabExpress và GrabFood) là một phần việc tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Thực hiện theo hướng dẫn tại các công văn 384/TCT-TNCN Tổng Cục Thuế ngày 08/02/2017 về chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh của Grab, công văn số 1531/TCT-TNCN Tổng Cục Thuế ngày 20/04/2017 về việc Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân tham gia mô hình hoạt động của dịch vụ xe hai bánh, công văn 5729/CT-TTHT Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh ngày 19/06/2017 và công văn 357/CT-TTHT Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh ngày 11/01/2018 về chính sách thuế, Grab được phép thực hiện thu hộ thuế GTGT, thuế TNCN cho các đối tác tài xế hai bánh. 

Theo đó, cá nhân kinh doanh vận tải nộp thuế GTGT, Thuế TNCN theo tỉ lệ % trên doanh thu cụ thể như sau: Tỉ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu từ cước phí vận tải được chia sẻ là 3%, tỉ lệ % để tính thuế TNCN trên doanh thu từ cước phí vận tải được chia sẻ là 1,5%. Đối với các khoản tiền thưởng theo doanh thu cá nhân nộp thuế TNCN theo tỷ lệ 1% trên tiền thưởng.

Grab khẳng định các khoản thu không phải là chính sách từ Grab nhằm tăng mức phí sử dụng ứng dụng Grab đối với đối tác.