TQKD

Cập nhập tin tức TQKD

Điển tích Tam Quốc sống lại cùng Tam Quốc Kỳ Duyên

(GameSao) - Kết nghĩa vườn đào, Tam anh đại chiến Lữ Bố… tất cả những điển tích đó đều được làm sống lại chi tiết và sinh động trong Tam Quốc Kỳ Duyên, gMO SLG thế hệ mới do VieGame phát hành ngay trong tháng 1.