Trà chiều cùng mợ chảnh

Cập nhập tin tức Trà chiều cùng mợ chảnh

Lý Nhã Kỳ: Đàn ông không dám yêu tôi vì tự ti về kinh tế

“Có những người đàn ông đứng trước tôi nhưng không tự tin vì kiến thức, vì kinh tế hay sự nổi tiếng. Họ không tự tin bước đi cùng tôi...", Lý Nhã Kỳ chia sẻ. 

Lý Nhã Kỳ: ‘Tôi kiếm tiền thì dễ còn tìm người yêu thì khó’

"Tôi kiếm tiền thì dễ còn đi tìm hạnh phúc thì tôi chưa định nghĩa được. Tôi không biết thế nào là hạnh phúc, điều đó mông lung và không biết định lượng thế nào", Lý Nhã Kỳ chia sẻ.