trade-in

Cập nhập tin tức trade-in

Chính sách thu iPhone cũ thất bại ở Việt Nam

Khách hàng Việt Nam ưa chuộng việc để lại máy cũ cho người thân hoặc thanh lý trên trang rao vặt hơn trade-in ở đại lý. Do vậy, hình thức này hiện vẫn chưa được ưa chuộng.