trai có vợ

Cập nhập tin tức trai có vợ

40 rồi còn giữ , hãy yêu một lần cho đắm say…

Tôi đã ngoài 40 tuổi nhưng chưa từng lập gia đình. Nhiều người nói đàn bà như tôi “cao không tới thấp không thông”. Bản thân tôi tự nhận thấy vào tuổi này, trái tim tôi vừa bình yên, vừa dữ dội. 

Nói yêu em say đắm nhưng vẫn trả tiền sau khi gần gũi

Khi em cảm thấy cần ai đó bên mình, khi em khao khát nhất thì anh đến… Anh là người hoàn hảo trừ một chuyện đó là anh đã có vợ và con.