trái pháp luật

Cập nhập tin tức trái pháp luật

Thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định

Từ 08/02/2021, Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định hướng dẫn Luật Đất đai, trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định.