trái phiếu đáo hạn

Cập nhập tin tức trái phiếu đáo hạn

Trăm nghìn tỷ đồng trái phiếu sắp đáo hạn, nguy cơ vỡ nợ hiện hữu

Trong 540.000 tỷ đồng trái phiếu sắp đáo hạn, doanh nghiệp bất động sản chiếm một lượng lớn. Theo các chuyên gia, để xử lý khối lượng lớn này không phải là điều dễ dàng.