trailler

Cập nhập tin tức trailler

Và còn nhiều chi tiết khác nữa mới được tiết lộ trong gameplay của Final Fantasy XV.