trạm quan trắc

Cập nhập tin tức trạm quan trắc

40 trạm khí tượng vi phạm hành lang bảo vệ

Các trạm khí tượng thủy văn trên cả nước bị vi phạm hành lang bảo vệ làm ảnh hưởng tới chất lượng của công tác dự báo.

Ra mắt trung tâm quan trắc tự động giám sát xả thải Formosa

Sở TN&MT Hà Tĩnh chính thức ra mắt Trung tâm quan trắc tự động giám sát việc xả thải của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tại KKT Vũng Áng.

Gấp rút xây trạm quan trắc giám sát Formosa xả thải

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Sở TN&MT gấp rút hoàn thành trạm quan trắc giám sát Formosa xả thải. Nếu triển khai chậm sẽ bị xử lý.