Trần Đình Thành

Cập nhập tin tức Trần Đình Thành

Khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Đình Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai.