Trần Thế Trung

Cập nhập tin tức Trần Thế Trung

Quán quân Olympia 2019: “Em không dao động tư tưởng"

 - Trở về từ Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Trần Thế Trung cho biết, cuộc sống của em có nhiều thay đổi. Kèm theo đó, có nhiều người soi xét hành động, thậm chí một số phần tử phản động tuyên truyền hòng làm thay đổi tư tưởng của em.