Trần Thị Bích Hà

Cập nhập tin tức Trần Thị Bích Hà

Nhiều công chức tại một số sở, ngành của tỉnh Gia Lai bỏ nhiệm sở không đến làm việc cả tháng trời và mất liên lạc nghi do trốn nợ.