{keywords}
Giám đốc Trung tâm CNTT - Bộ Giao thông Vận tải Lê Thanh Tùng phát biểu tại lễ khai giảng khóa đào tạo về an toàn thông trên môi trường số (Ảnh: Thùy Dung)

Diễn ra trong 4,5 ngày, khóa đào tạo về an toàn thông tin trên môi trường số dành cho các cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Giao thông Vận tải được Bộ này phối hợp cùng Viện CNTT&TT (Đại học Bách khoa Hà Nội) tổ chức.

Khóa đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường số cho cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải như: Văn phòng Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam…

Khóa đào tạo được tài trợ bởi chương trình hợp tác giữa Viện CNTT&TT - Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty DuDu IT trong khuôn khổ chương trình KOICA IBS của Chính phủ Hàn Quốc.

Phát biểu tại lễ khai giảng khóa đào tạo, ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm CNTT, Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh, trong những năm tới đây, chuyển đối số là quá trình tất yếu mà mọi quốc gia trên thế giới đều hướng tới và bắt buộc thực hiện.

“Tại Việt Nam, năm 2020 được coi là năm Chuyển đổi số quốc gia với việc triển khai mạnh mẽ các hạ tầng, nền tảng, sản phẩm, dịch vụ CNTT áp dụng công nghệ tiên tiến như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật… Việc mở rộng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số cũng đặt ra nhiều thách thức, nhất là vấn đề an toàn, an ninh trên không gian mạng”, ông Tùng nói.

Theo chương trình đào tạo, trong thời gian 4 ngày từ 11/1 – 14/1/2021, 40 cán bộ, công chức, viên chức của ngành Giao thông Vận tải sẽ được các giảng viên của Viện CNTT&TT, Đại học Bách khoa Hà Nội giúp trang bị các kiến thức, kỹ năng cơ bản về đảm bảo an toàn thông tin mạng, với 5 chuyên đề: Tổng quan an toàn an ninh thông tin; Mã độc; Bảo vệ an toàn bí mật và toàn vẹn dữ liệu; Bảo vệ tài khoản cá nhân; và An toàn mạng.

Sau khi hoàn thành các chuyên đề trong nội dung đào tạo, các học viên sẽ thực hiện bài kiểm tra để đánh giá kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu được. 

Đề án “Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 6/1/2021 đã xác định rõ, một mục tiêu quan trọng là đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

Cũng theo Đề án mới được phê duyệt, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan; tổ chức triển khai các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp khác thuộc Đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên ngành về an toàn thông tin để xây dựng, tổ chức triển khai đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và người dùng cuối thuộc cơ quan, ngành, lĩnh vực mình quản lý.

M.T

Bộ GTVT chuyển đổi số để thay đổi căn bản phương thức quản lý

Bộ GTVT chuyển đổi số để thay đổi căn bản phương thức quản lý

Chương trình chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sẽ góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ và đột phá cho việc thực hiện mục tiêu chiến lược của ngành. Việc ứng dụng công nghệ số sẽ thay đổi căn bản phương thức quản lý của Bộ.