trang phục công an

Cập nhập tin tức trang phục công an

Công an có trang phục mới, thay đổi cành tùng

Từ hôm nay, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an nhân dân triển khai thi hành các quy định về trang phục mới.

Cảnh sát 113, cảnh sát cơ động có trang phục mới

Cảnh sát cơ động và Cảnh sát phản ứng nhanh là hai lực lượng có trang phục khá đặc thù.

Công an có trang phục mới từ 6/6

Bộ Công an chỉ đạo thống nhất trong toàn lực lượng sử dụng trang phục xuân hè mới vào ngày 6/6 và trang phục thu đông mới từ ngày 1/11.