tránh bão

Cập nhập tin tức tránh bão

Hơn 3.000 tàu thuyền ở Nghệ An vào bờ tránh bão Côn Sơn

Nhằm đối phó với bão Côn Sơn, các địa phương ven biển Nghệ An đã kêu gọi tàu thuyền ở ngoài khơi khẩn trương di chuyển vào bờ và lên phương án đối phó.