Tài khoản của Trường ĐH Hoa Sen tại ngân hàng đang bị khóa do lãnh đạo nhà trường tranh chấp. Hiện ban giám hiệu nhà trường giữ con dấu, HĐQT được thành phố công nhận đứng tên chủ tài khoản.

Ban giám hiệu Trường ĐH Hoa Sen cho biết, Hội đồng quản trị được TP.HCM công nhận đã trao văn bản được công nhận cho ngân hàng và yêu cầu thay đổi chủ tài khoản của trường, đồng thời yêu cầu ngừng giao dịch chi tiền từ tài khoản của nhà trường tại ngân hàng.

Hiện tại ngân hàng nơi Trường ĐH Hoa Sen mở tài khoản đã hủy bỏ tư cách đại diện chủ tài khoản theo ủy quyền của hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, giao dịch của ngân hàng bị đóng băng. Việc này làm ảnh huởng tới các hoạt động của trường như thù lao của giảng viên, chi phí đào tạo, các nghĩa vụ thuế…

Trong khi đó, phía HĐQT được TP.HCM công nhận cho rằng, ngay sau khi UBND TP.HCM ban hành quyết định công nhận, HĐQT đã yêu cầu phía ngân hàng đã không thực hiện giao dịch rút tiền mặt. Đồng thời yêu cầu ngân hàng thay đổi chủ tài khoản tại ngân hàng mà Trường ĐH Hoa Sen có giao dịch. Chủ tài khoản của Trường ĐH Hoa Sen chuyển sang ông Lưu Tiến Hiệp.

Tất cả các khoản chi tiêu của trường sẽ được ông Lưu Tiến Hiệp ký duyệt, nhưng Ban giám hiệu Trường ĐH Hoa Sen vẫn đang giữ con dấu, nên các giao dịch tại ngân hàng phải qua ông Hiệp phê duyệt, sau đó đóng dấu ở trường trước khi ra ngân hàng.

Tuệ Minh