Trans

Cập nhập tin tức Trans

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng học trực tuyến Trans: Kích hoạt phòng chờ

Ứng dụng Trans hỗ trợ thiết lập phòng chờ, tạo nên lớp bảo mật cơ bản cho phòng học trực tuyến. Việc kích hoạt phòng chờ của Trans cũng đơn giản hơn nhiều ứng dụng khác.