- Tng thng Myanmar, ông U Thein Sein và Ch tch Đảng đối lp NLD bà Aung San Suu Kyi chính thc được trao tng gii thưởng Trn Nhân Tông v Hòa gii , bui l được t chc ti Harvard University Faculty Club, vùng Boston Hoa Kì vào ngày 21/9.

Đây là 2 nhân vđược c hi đồng c vn và xét gii thưởng cùng nht trí cao để trao gii  trong s nhng gương mt sáng giá được gii thiu, đề c đến U ban gii thưởng Trn Nhân Tông v Hòa gii.


Tng thng Myanmar, ông U Thein Sein và Ch tch Đảng đối lp NLD bà Aung San Suu Kyi chính thc được trao tng gii thưởng Trn Nhân Tông v Hòa gii

Hi đồng c vn và xét gii thưởng quyết định chn Tng Thng U Thein Sein và Ch tch Đảng đối lp Aung San Suu Kyi vi tiêu chí ca gii thưởng này trao cho 2 người 2 phía đối lp, xung đột, bt tay, hoà gii vi nhau. Hòa gii ch thc s được din ra khi mi bên sn sàng bước ti vi s khoan dung, vi mt tm lòng cao c và điu chnh để tiến ti s tương đồng. Trong năm qua Tng thng Thein Sein và bà Aung San Suu Kyi đã có nhng n lc cao để đưa đất nước Myanmar biến chuyn tt đẹp v chính tr, được thế gii trân trng, ghi nhn.

Huân chương duoc trao tặng cho Tng thng Myanmar, ông U Thein Sein và Ch tch Đảng đối lp NLD bà Aung San Suu Kyi
Gii thưởng Trn Nhân Tông v Hoà Gii được xác lp bi Hi đồng c vn và U ban gii thưởng  là nhng nhà lãnh đạo, nhng Giáo sư, hc gi có uy tín ca Harvard , ca nước M và thế gii như Giáo sư Michael Dukakis, Cựung viên Tng thng M, Cu Thng đốc bang Massachusetts, bà Ann Mc Daniel, Phó Ch tch Washington Post, Giáo sư Thomas Patterson, Trường Qun lý nhà nước Kennedy , Đại hc Harvard, bà Robin Sproul  Phó Ch tch hãng truyn hình ABC News, Giáo sư Thomas Scanlon, nhà triết hc ln Đại hc Harvard, nhà báo ni tiếng Giáo sư Thomas Fiedler, hiu trưởng trường truyn thông, Đại hc Boston, cu Tng biên tp Miami Herald, nhà lãnh đạo danh tiếng Giáo sư Vaira Vike-Freiberga, cu Tng thng Latvia ....

Nhng nhà lãnh đạo, nhng hc gi danh tiếng mun thông qua Gii thưởng Trn Nhân Tông v Hoà gii góp mt tiếng nói khiêm nhường vào hành trình tìm kiếm hoà gii, yêu thưong cho nhân loi, vi hy vng lòng bao dung và v tha, s hoà gii, gii phóng con người khi hn thù s ng tr trên trái đất thân yêu này.

Nhiu hc gi, nhiu nhà hot động xã hi, nhiu nhân vt danh tiếng trên thế gii đã gi thư chúc mng nhng người được gii như Thin sư Thích Nht Hnh, Giáo sư Joseph Nye, Giáo sư pht hc Harvard Janet Gyatso, nhc trưởng Armand Diangienda ...

Lan Anh