trào lưu nguy hiểm tiktok

Cập nhập tin tức trào lưu nguy hiểm tiktok

Ngừng thở khi chạy theo trào lưu nguy hiểm trên TikTok

Việc dùng băng dính dán quanh miệng khi ngủ có thể làm tổn thương mô mềm xung quanh môi, ngạt thở và dẫn đến những hậu quả lâu dài.