D.T (theo Newsflare)

Khuất phục hổ mang chúa 'khổng lồ' gần 4m

Khuất phục hổ mang chúa 'khổng lồ' gần 4m

Khoảnh khắc đáng sợ khi đội cứu hộ đối mặt với con hổ mang chúa 'khổng lồ' đang nổi điên.