Lao vào giữa đàn trâu rừng, con sư tử đã không lường được tai hoạ xảy ra với nó. Trâu rừng tỏ ra vô cùng dũng mãnh khi quăng quật và dìm chúa sơn lâm xuống đầm nước.


H.N (theo CCTV)

XEM THÊM: