Trâu Udyr gặp quả báo khi leo rank

Cập nhập tin tức Trâu Udyr gặp quả báo khi leo rank

Trâu Udyr gặp "quả báo" khi đụng phải khách hàng cũ trong 1 trận rank

Nghe qua câu chuyện này của Trâu hẳn phải nghĩ ngay tới câu nói ..Gieo gió thì gặt bão!