trẻ trâu thích cày game ngoài quán net

Cập nhập tin tức trẻ trâu thích cày game ngoài quán net

Choáng: Đến 50% học sinh tiểu học muốn ra quán net cày game

Điều đáng chú ý ở đây là rất nhiều người chưa đến tuổi vị thành niên (chưa đến 16 tuổi) hay thậm chí, nhiều thiếu niên còn chưa đến 10 tuổi nhưng vẫn thản nhiên ngồi chơi game tại quán Net.