Trends

Cập nhập tin tức Trends

Google Trends: Chỉ dấu suy thoái 'uy tín' thời 4.0

Theo thống kê của Google, số lượt tìm kiếm từ khóa "suy thoái" tăng đột biến trước khi kinh tế Mỹ bước vào một giai đoạn suy thoái chính thức.