Tri thức trẻ vì giáo dục

Cập nhập tin tức Tri thức trẻ vì giáo dục

3 sáng kiến đạt giải 'Tri thức trẻ vì giáo dục' năm 2020

Vượt qua 1.132 công trình, sáng kiến, có 3 công trình được trao giải xuất sắc tại cuộc thi “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020 vào tối ngày 14/11, nhận giải thưởng 100 triệu đồng.

Trung ương Đoàn tìm kiếm sáng kiến đổi mới giáo dục

5 công trình, sáng kiến xuất sắc trong chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” sẽ được lựa chọn để trao giải thưởng 100 triệu đồng.