triển lãm trực tuyến

Cập nhập tin tức triển lãm trực tuyến

CMC tham dự triển lãm trực tuyến ITU Virtual Digital World 2021

Tại Triển lãm trực tuyến Thế giới số (ITU Digital World) 2021, Tập đoàn Công nghệ CMC giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ thế mạnh ở các mảng: Điện toán đám mây, bảo mật, chuyển đổi số và công nghệ nghiên cứu, ứng dụng.