triều đại phong kiến

Cập nhập tin tức triều đại phong kiến

Ba phụ nữ có số phận lạ lùng trong sử Việt

Từ hoàng đế trở thành ni cô, người hầu hạ được phong làm hoàng phi, con vua lại lấy hai chồng làm vua là câu chuyện của Lý Chiêu Hoàng, hoàng phi họ Lê, công chúa Ngọc Bình.

Vị vua nào ở ngôi lâu nhất?

Trải qua hàng nghìn năm, các triều đại phong kiến Việt Nam đã xác lập những kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" liên quan đến ngôi thiên tử.