Trịnh Vĩnh Bình

Cập nhập tin tức Trịnh Vĩnh Bình

Vụ Trịnh Vĩnh Bình: Thông tin trên mạng xã hội không chính xác

Theo Bộ Tư pháp Việt Nam, phán quyết về vụ Trịnh Vĩnh Bình, các bên có trách nhiệm giữ bí mật Phán quyết. Hiện một số trang thông tin điện tử và mạng xã hội đưa tin, phản ánh không chính xác.