trợ cấp thôi việc

Cập nhập tin tức trợ cấp thôi việc

Đề xuất quy định mới về trợ cấp thôi việc đối với công chức

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất một số quy định mới về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

Cách tính trợ cấp thôi việc đối với công chức

Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian tính theo năm có đóng BHXH (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp phục viên.

Từ 2021, 3 thay đổi về trợ cấp thôi việc người lao động phải nắm chắc

Từ 2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, trong đó có nhiều quy định mới về trợ cấp thôi việc. Trong đó có 3 thay đổi quan trọng về trợ cấp thôi việc mà người lao động phải nắm chắc.

Thêm quy định về hưởng chế độ thôi việc của viên chức

Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1-7-2020 trong đó bổ sung thêm các trường hợp viên chức thôi việc được hưởng trợ cấp.

Ông Đoàn Ngọc Hải sẽ nhận trợ cấp thôi việc hơn 100 triệu

Với thời gian công tác hơn 25 năm, UBND quận 1 sẽ chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Đoàn Ngọc Hải với số tiền hơn 100 triệu đồng và ông Hải nói sẽ dành số tiền này để xây một căn nhà tình nghĩa ở Hưng Yên.

Hưởng trợ cấp thôi việc, những vấn đề người lao động cần biết

Để nhận được khoản trợ cấp thôi việc, người lao động phải làm việc thực tế cho người sử dụng lao động ít nhất 12 tháng.

Cách xác định mức lương bình quân để tính trợ cấp thôi việc

Ông Đặng Đức Giang (Hà Nội) làm việc tại một đơn vị từ tháng 8/2017 và chấm dứt hợp đồng vào ngày 31/8/2019. 

Bị bệnh nặng có được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc?

Một người thân đã công tác trong một cơ quan Nhà nước được 25 năm nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu. Mới đây, người đó phát hiện ra một căn bệnh hiểm nghèo.