Video ghi lại cảnh giả 'đánh chó' khiến người xem cứ tưởng thật.


H.P (tổng hợp)