trộm cắp ở quán game

Cập nhập tin tức trộm cắp ở quán game

Các quán net tại Việt Nam vốn đã phải chống chọi lại nạn trộm cắp linh kiện từ lâu, và mới đây một pha tương tự đã được camera an ninh ghi lại.