D.T (theo Newsflare)

Người đàn ông bị sét dội xuống đầu, tia lửa bắn tung tóe

Người đàn ông bị sét dội xuống đầu, tia lửa bắn tung tóe

Luồng sét dội xuống đầu người đàn ông đang cầm ô và bộ đàm đang đi trong khoảng sân rộng, tia lửa bắn tung tóe.