D.T (Theo Newsflare)

Thanh niên tẩm xăng đốt cây ATM rồi đứng xem

Thanh niên tẩm xăng đốt cây ATM rồi đứng xem

Hình ảnh từ camera an ninh tại cây ATM ghi lại, một thanh niên đổ xăng lên cây ATM rồi châm lửa đốt, trước khi bỏ đi.