Trụ Sở Bỏ Hoang

Cập nhập tin tức Trụ Sở Bỏ Hoang

Trụ sở cũ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh được bán đấu giá 39 tỷ đồng

Trụ sở cũ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh bỏ hoang nhiều năm nay trên khu đất vàng đã được bán đấu giá thành công cho một doanh nghiệp với giá 39 tỷ đồng.

Trụ sở bỏ hoang trên khu đất vàng Hà Tĩnh đấu giá hàng chục tỷ đồng

Trụ sở cũ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh bỏ hoang nhiều năm nay trên khu đất vàng dự kiến sẽ đấu giá với mức khởi điểm 38 tỷ đồng.