{keywords}
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã khai trương Trục liên thông văn bản

Ngày 18/11, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã khai trương Trục liên thông văn bản giúp 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước thông qua đây để kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia.

Trung tâm Thông tin của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, Trung tâm đã khảo sát với 19 tập đoàn, tổng công ty về chủ trương xây dựng Trục liên thông văn bản của Ủy ban. Trên cơ sở kết quả khảo sát này, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, xây dựng Trục liên thông văn bản điện tử giữa Ủy ban và doanh nghiệp với mục tiêu phục vụ điện tử hóa việc gửi, nhận văn bản giữa Ủy ban, các Tập đoàn, Tổng công ty và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan hành  chính trong cả nước.

Trung tâm Thông tin đã chủ trì tổ chức thử nghiệm kết nối kỹ thuật đối với 4 doanh nghiệp: VietnamAirlines, Petrolimex, VNPT, EVN. Trên cơ sở kết quả thử nghiệm này vào cuối năm 2019, Trung tâm tiếp tục thực hiện khảo sát chi tiết bước 2 đối với các doanh nghiệp còn lại và hoàn thiện lộ trình triển khai.

Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là hệ thống được xây dựng theo định hướng mô hình mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II, kết nối vào “Trục liên thông văn bản quốc gia”. 19 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thông qua Trục liên thông văn bản Ủy ban để kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia và liên thông với Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 4 cấp hành chính trên quy mô toàn quốc.

Hệ thống này sẽ giải quyết được bài toán gửi nhận văn bản, đặc biệt là công việc điều hành điện tử xuyên suốt giữa Ủy ban, các Vụ, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc. Qua đó, tiết kiệm ngân sách, rút ngắn thời gian lưu chuyển văn bản, giảm chi phí hành chính, tạo tác động lan tỏa đối với các Tập đoàn, Tổng công ty trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào xây dựng văn phòng không giấy tờ.

Sau 3 tháng triển khai thử nghiệm diện rộng với các tập đoàn, tổng công ty, Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn đã thực hiện việc gửi, nhận hơn 100.000 văn bản điện tử các loại được gửi, nhận giữa Ủy ban, các tập đoàn, tổng công ty và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan hành  chính trong cả nước. Bên cạnh các lợi ích trực về kinh tế thông qua việc rút ngắn tối đa thời gian gửi và nhận văn bản, tiết kiệm kinh phí hành chính và nhân lực, cải cách hành chính. Ngoài ra, Trục liên thông văn bản này đã thực sự tạo ra cú “hích” đối với các tập đoàn, tổng công ty đổi mới ứng dụng văn phòng điện tử, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, tạo môi trường làm việc hiện đại, minh bạch.

“Trục liên thông văn bản đã hiện thực hóa quyết tâm của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong đẩy mạnh ứng dụng CNTT, từng bước xây dựng văn phòng không giấy tờ. Trục liên thông văn bản còn làm tiền đề để hình thành mạng chuyên dùng và truyền số liệu theo quy định; thực hiện công khai, minh bạch, tăng tính hiệu lực và hiệu quả, góp phần đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số”, đại diện Trung tâm thông tin nói.

Thái Khang

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn: “Chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện”

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn: “Chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện”

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhấn mạnh, Chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc, nhưng cũng là giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.